Oldřich Tichý

obrazy | kresby | objekty

Posunout níže
English

Journal

Výstava Řeč Místa v Praze

Od 6.4. do 30.4. můžete navštívit výstavu Řeč Místa v Nové galerii v Praze na adrese Balbínova 26.

Vernisáž proběhne 6.4. od 19:00.


Pozvánka, Detaily výstavy

Probíhající výstava ve Východočeské galerii v Pardubicích

V Pardubické Východočeské galerii právě probíhá výstava s názvem Co je nahoře, je i dole. Výstava zde bude k vidění do 10. 4. 2016.

15. 3. 2016 v 17:00 zde navíc proběhne komentovaná prohlídka s O. Tichým a Ivanem Neumannem.

Pozvánku na výstavu si můžete prohlédnout zde.

Nové výstavy v Hranicích na Moravě, Kroměříži a Bruselu

Od 15.5. do 25.6. probíhá výstava v Hranicích na Moravě, více na webu hranet.cz

Další výstava proběhne v Kroměříži v Orlovně a to od 29.6.

Mé obrazy také najdete v Prague house v Bruselu a to od 3.6. do konce června. Více informací na stránkách prague-house.eu

Malování

Dílo

Výstavy

Samostatné výstavy

Obrazy, Kulturní středisko Blatiny, Praha 6
Obrazy, Galerie 14, Lausanne, Švýcarsko
Obrazy (s J. Ambrůzem a P. Župníkem), galerie U Řečických, Praha
Obrazy, Galerie tr, Dorsten, Německo
Obrazy (s T. Švédou a F. Hodonským), klášter Plasy u Plzně
Obrazy, Kunstraum Lorra & Giese, Marl, Německo
Obrazy, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě
Obrazy (s J. Boreckým), Galerie Lucina, Tábor
Obrazy, Státní galerie ve Zlíně, foyer Městského divadla ve Zlíně
Venkovský fundament, Galerie Via Art, Praha
Obrazy, Galerie Dijkstra, Waalwijk, Nizozemsko
Okno do tebe, Galerie Via Art, Praha
Obrazy (s L. Sorokáčem, plastiky), Investiční a poštovní banka, Praha
Obrazy, Galerie Mag, Jablonec nad Nisou
Obrazy z roku 1996 (s J. Ambrůzem, socha, dřevo), Státní zámek Kačina
Pro domo mea, Galerie Via Art, Praha
Obrazy (s J. Ambrůzem, socha, sklo), Státní zámek Kačina
Obrazy, Galerie Dijkstra, Antverpy, Belgie
Obrazy a objekty, Státní galerie Františka Drtikola, Příbram
Já a ty, obrazy, Galerie Václava Špály, Praha
Obrazy a objekty, retrospektiva, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Dům umění ve Zlíně
Obrazy, Galerie Dijkstra, Antverpy, Belgie
Obrazy (s M. Kotrbou), Galerie Kartografie, Praha
Jedním tahem nízko nad zemí, obrazy, galerie Magna, Ostrava
Obrazy (s M. Kotrbou), Galerie Kartografie, Praha
Obrazy (s P. Župníkem), Schnirchův dům, Praha
Obrazy (s M. Kotrbou), Galerie Kartografie, Praha
„Ten oka mžik“, obrazy, Galerie J. Jílka, Šumperk
Obrazy, Galerie Dijkstra, Antverpy, Belgie
Obrazy, Galerie J. Jeneweina, Kutná Hora
Obrazy, Kulturní dům Střelnice, Galerie na půdě, Vrchlabí
Obrazy (s P. Bestou), Galerie xxl, Louny
Obrazy, galerie crears, Rožnov pod Radhoštěm
Obrazy (s Theo Niermeijerem, sochy), Galerie Dijkstra, Antverpy, Belgie
Obrazy, Galerie z ruky, Křížovice u Nedvědic
V labyrintu cesta, obrazy, divadlo Komedie, Praha
Obrazy, Slovácké muzeum Uherské Hradiště
Galerie umění Karlovy Vary - Jedním tahem těsně nad zemí
Galerie hlavního města Prahy - Žiju sám ve zdejších lesích
Výstavní síň Synagoga Hranice na Moravě - Malby, kresby
Prague house Brusel
Kroměříž Orlovna
Galerie Dorka Domažlice
Východočeská galerie v Pardubicích - Co je nahoře , je i dole
Divadlo Kalich
Galerie 4MAT Tábor
Galerie Morzin, Vrchlabí
Galerie CREARS Rožnov pod Radhoštěm
Galerie Via Art Praha
Nová síň Praha
Divadlo Kolín
Galerie Kontrast Liberec

Účast na kolektivních výstavách

Konfrontace V., Svárov
Konfrontace VI., Praha-Vysočany
IV. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna
5 + 3, Lidový dům, Praha
Rockfest, Palác kultury, Praha
V. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna
Malba a plastika mladých, Holešovická tržnice, Praha
Pocta Jindřichu Chalupeckému, Městská knihovna, Praha
Skupina Most, Galerie mladých, Praha
Skupina Most, Open haven museum, Amsterdam, Nizozemsko
22. Festival evropské malby, Cagnes sur Mer, Francie
Skupina Most, galerie uluv, Praha
Středoevropská galerie a nakladatelství, Karolinum, Praha
Česká a slovenská generace osmdesátých let, pavilon h, Výstaviště Brno, (repríza v sng Bratislava)
54. členská výstava s. v. u. Mánes, výstavní síň Mánesa, Praha
Přírůstky uměleckých sbírek ng 1989–1992, ng Praha
Oirschot, Kunst kijkhuis Koestraat, Nizozemsko
Letní setkání členů s. v. u. Mánes, Semily
České výtvarné umění, státní zámek, Litomyšl
Devadesátá léta, Státní galerie Zlín, Dům umění ve Zlíně
I. nový zlínský salon, Státní galerie Zlín
České kulturní centrum, Londýn, Anglie
Výstava absolventů supš v Uherském Hradišti, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště
II. nový zlínský salon, Státní galerie Zlín
Broomhill, Anglie, Major Czech Exhibition Part of the North Devon Festival Broomhill art Hotel
III. nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Typický obraz, výstavní síň Mánesa, Praha
IV. nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Typický obraz, Nová síň, Praha
České současné umění, prostory mezinárodního letiště Praha-Ruzyně
V. nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Zlínský okruh II. — práce na papíře a s papírem, gvu Havlíčkův Brod
Reclusus — znovu spolu, galerie Orlovna, Kroměříž
Mikulovské výtvarné symposium (společně s V.Bláhou, S.Divišem, P.Veselým, J.Pištěkem a A.Popajou)
Mikulovské výtvarné symposium (společně s M.Axmannem, L.Filipským, M.Čadou, V. Franzem a P.Župnikem)
Memento Tiziani - Kroměříž, Galerie Orlovna a Arcibiskupský zámek
Strom - pocta Jindřichu Průchovi - Uherské Hradiště ,galerie Slováckého muzea
Nová galerie Praha - Řeč Místa
GHMP Praha - Nová díla ve sbírkách GHMP
Galerie výtvarného umění v Chebu - Diplomové práce na AVU 1969 - 1989

Texty

Neumann Ivan: úvodní text k výstavě v Pardubicích
2016

Ševeček, Ludvík: Malba jako prostředek bytostné komunikace
Nepublikovaný text, 1988, archiv autora

Neumann, Ivan: Hluboko v lesích
Lidová demokracie, 1988

R. M. Rilke - Autumn Day

Biografie

Narodil se 15. září 1959 ve Zlíně, kde žil až do roku 1980. Jeho lidský a umělecký profil spoluvytvářelo nejenom harmonické prostředí početné rodiny, ale též pobyty u prarodičů v Tichově u Valašských Klobouk. Kontakt s prostředím valašského venkova a poznání života tamních obyvatel, jež se v té době odvíjel ještě do značné míry v intencích existenčního sepětí člověka s přírodou, na vnímavého hocha — v němž se již probouzel umělecký duch — značně zapůsobil a promítl se později i do charakteru jeho díla.

Absolvoval supš v Uherském Hradišti, kde si osvojil základy výtvarných technik a začal intenzívněji vnímat i určité obecnější duchovní tendence a společenské souvislosti spjaté s uměleckou tvorbou. Již v prvním ročníku studia pro něho bylo i v tomto ohledu podnětné setkání s malířem Zdeňkem Matyášem.

Po ukončení středoškolského studia pracoval v mezidobí, než byl přijat na avu, v psychiatrické léčebně v Kroměříži jako arteterapeut. Do tohoto a těsně následného období se datuje již vznik jeho prvních závažnějších obrazových kompozic. Jsou to vesměs expresivně vypjaté práce „rouaultovské ražby“, jež vykazují zaujetí či inspiraci mezními psychickými stavy lidské bytosti.

Absolvoval avu v Praze u prof. Františka Jiroudka. Jeho práce se však názorově značně rozcházely s malířským projevem profesora školy i dalších pedagogů působících na Akademii. V zásadě dále rozvíjel svou tvorbu z předchozích dvou let. V těchto vesměs figurativních kompozicích, ale již i zátiších je však již patrné opouštění víceméně intuitivně-expresivních malířských pozic a důraznější směřování ke konstituci imaginativního obrazu na bázi racionálněji založeného kompozičního řádu. Na jaře 1986 se po prvé zúčastnil 5. konfrontační výstavy výtvarníků nejmladší generace ve Svárově.

Jedno z důležitých období autorova života i tvorby. Jeho imaginativní práce, vesměs zátiší, zprvu svým pojetím a atmosférou evokují metafyzickou malbu (1987). Posléze, po návratu ze základní vojenské služby a po překonání vážné choroby, se s novou koncentrací na výtvarnou práci již v roce 1988 začínají objevovat první autorovy charakteristické obrazové kompozice, které těží z kulturních a přírodních artefaktů, z vrstevnaté symboliky výtvarně monumentálně cítěných a ozvláštněných předmětných prvků v abstraktním prostředí obrazové plochy. Důležitou roli přitom, i z hlediska dalšího rozvoje jeho tvorby, sehrálo i to, že se i s rodinou po narození syna trvale usadil na statku v Dojetřicích u Sázavy. V té době namaloval i jednu ze svých podstatných obrazových kompozic Žiju sám ve zdejších lesích. V říjnu téhož roku (1988) proběhla v kulturním středisku Blatiny v Praze 6 také první samostatná výstava jeho prací s úvodním katalogovým textem Ivony Raimanové.

Na jaře roku 1989 založil spolu s Tomášem Rossí, Ladislavem Sorokáčem, Lenkou Vilhelmovou a Petrem Župníkem skupinu Most, s níž absolvoval všechny výstavy.

Počínaje rokem 1990 autor začíná pravidelně komunikovat se zahraničím, kde postupně proběhla i řada jeho výstav (Švýcarsko, Německo, Francie, Nizozemsko), z nichž se také postupně značný počet děl dostal do různých, zejména privátních uměleckých sbírek. Zahraniční pobyty mu umožnily seznámit se blíže s uměleckým děním na západ od našich hranic, ale i s díly klasiků, zejména moderního umění. Vedle obdivu k velkým osobnostem španělského malířství (zejména A. Tapiès a A. Saura), jejichž práce měl ve možnost ve větší míře spatřit, díky odvážné výstavní politice ng, v průběhu 80. let již i v Praze, se mohl blíže seznámit i s díly dalších osobností světového umění, z nichž na něho značně zapůsobila např. malba Francouzů G. Rouaulta a J. Dubuffeta. Bližší poznání prací významných evropských umělců ho značně podpořilo ve vlastním uměleckém úsilí. Jeho malba nabyla na jistotě, jeho projev se uvolnil a v jistém smyslu dynamizoval. Vznikala řada jeho důležitých obrazů.

Umělec získal cenu nadace The Pollock-Krasner Foundation v New Yorku. Cena mu umožnila věnovat se soustavněji, bez vážnějších existenčních problémů, vlastní tvorbě. V umělcově dojetřickém ateliéru vznikla řada objektů, jejichž existence nově podnítila i jeho další malbu. Autorova malba se tematicky zužuje na atributy archetypálních znaků ambivalentního obsahu.

Obrazy jako Okno nebo Okno do tebe naznačují určitý názorový posun v autorově malbě, která se více než kdykoli předtím koncentruje i na malířské problémy o sobě. To se projevuje jednak v nové, více psychologizující tematizaci jeho kompozic (Za tebou, 1999) a jednak v práci s obrazovou plochou a prostorem, který je již principiálně oproštěn od veškerých vazeb s iluzívní realitou. Jde už pouze o prostor nebo prostory obrazové — imaginativní.

V Galerii Václava Špály v Praze se uskutečnila významná výstava s příznačným názvem Já a ty, doprovázená až dosud nejrozsáhlejším výstavním katalogem — publikací s obsáhlou obrazovou dokumentací a texty Radana Wagnera, Ivana Neumanna, Jany Šálkové a s rozhovorem kurátora výstavy Radana Wagnera s Oldřichem Tichým.

V posledních letech vznikají v ateliéru Oldřicha Tichého obrazy, v nichž je v pozoruhodné organické jednotě s celým jeho předchozím dílem rozvinuto téma vnitřního (duchovního) a vnějšího světa. Jsou to autorovy tradiční robustní, znakovité, symbolistní tvary či „individuality“ (Ležící, 2004), ale již i abstraktní, realitu dynamiky Života, mnohosti, nekonečnosti a otevřenosti přírodního a lidského Bytí evokující kompozice (Moře, Moje geometrie, 2006) anebo i oba trendy a stavy ve vzájemné konfrontaci (V labyrintu cesta, 2001–2006).

Národní galerie v Praze
Moravská galerie v Brně
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Řada soukromých uměleckých sbírek
doma i v zahraničí
Ministerstvo kultury České republiky
Česká národní banka
Galerie hlavního města Prahy
Východočeská galerie Pardubice
Kunstahalle Praha
Nadace The Pudil Family Foundation Praha
Galerie umění Karlovy Vary